Publications

Vanhille, J., Goedemé, T. & Verbist, G. (2019). Sociale ongelijkheid in het klimaatvraagstuk. In Dierickx, S. (ed.) Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid. Antwerpen: Gompel&Svacina.

Lévay, P.Z., Vanhille, J.,  Cooreman, G., Frère, J.-M., Verbist, G. & Goedemé, T. (2019). De Sociale verdeling van broeikasgasuitstoot in België. In Coene, J., Raeymakers, P., Hubeau B., Marchal, S., Remmen, R. & Van Haarlem, A. (eds.) Jaarboek Armoede & Sociale Uitsluiting 2019. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

Cooreman, G., Frère, J.-M., Lévay, P.Z., Vanhille, J., Verbist, G. & Goedemé, T. (2019). Analysis of the air pollution associated with household consumption in Belgium in 2014:
the case of greenhouse gas emissions. Working paper for the SUSPENS research project. Brussels: Federal Planning Bureau.

Lévay, P.Z., Vanhille, J., Verbist, G. & Goedemé, T. (2019). De Sociale verdeling van broeikasgassen in België. CSB-bericht 2019/07. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

Frère, J.-M., Vandille, G., Wolff, S. (2018). The PEACH2AIR database of air pollution associated with household consumption in Belgium in 2014. Methodological description for the SUSPENS research project. Brussels: Federal Planning Bureau.

Vanhille, J., Verbist G., Goedemé T. (2017) Energie-efficiënt wonen, ook voor gezinnen in armoede? Beleidspistes gericht op private huurders, sociale huurders en precaire eigenaars. In Goedemé T., Coene J., Hubeau B., van Damme, R. (eds.) Armoede, energie en wonen: creatieve ideeën voor een toekomst zonder energiearmoede. Antwerpen: Universitaire Stichting Armoedebestrijding (USAB).

Vanhille, J. (2016). Sociale Praktijken en Klimaatbeleid

Frère, J.-M. & Jottier, D. (2016) Sociale en Milieudoelstellingen in een Transitie naar een Koolstofarmere Samenleving

Verbruggen, A. (2016). Sustainable Energy Transition

Wallenborn, G. (2016).  La Multidimensionnalite des Inegalites Écologiques

Advertisement